Migratie- en asielbeleid Europa

Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente publicaties en een overzicht van events. Onder meer de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over het Europese migratiebeleid (State of the Union 2018).

Slaapplaats migrant, die illegaal in Nederland is, in tentenkamp Osdorp. | Foto: Erixphotobook | Nationale Beeldbank
Slaapplaats migrant, die illegaal in Nederland is, in tentenkamp Osdorp. | Foto: Erixphotobook | Nationale Beeldbank

State of the Union Europese Commissie, 12 September
In zijn toespraak over de Staat van de Unie 2018  presenteerde voorzitter Jean-Claude Juncker drie nieuwe voorstellen voor het Europese migratiebeleid:

 • versterking en uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht (Frontex) en het EU-asielagentschap (EU Agency for Asylum/EASO) voor operationele steun aan EU-lidstaten
 • doeltreffendere terugkeerprocedures waarvoor bestaande EU-regels voor terugkeer worden geactualiseerd
 • verruimen van de mogelijkheden voor legale migratie, als essentieel onderdeel van een evenwichtig migratiebeleid

 

Beleidsontwikkelingen EU (selectie)

 • De EU besloot op 2 juli om €45,6 miljoen vrij te maken voor Spanje en Griekenland voor de opvang van de grote aantallen asielzoekers. Ook in augustus maakte de EU geld hiervoor vrij. Het geld is voor het verbeteren van de leefomstandigheden, de faciliteiten en infrastructuur bij terugkeer, en voor de extra bijgekomen grenswachters. 
 • De EU besloot op 20 augustus om €9 miljoen vrij te maken voor Italië voor het verlenen van zorg aan asielzoekers.

 

Beleidsontwikkelingen EU-lidstaten (selectie)

 • Duitsland bereikte overeenkomsten met Griekenland en Spanje voor het terugsturen van asielzoekers aan de Duitse grens. Duitsland kan asielzoekers terugsturen naar Griekenland en Spanje, als een asielzoeker in een van deze landen al een asielaanvraag heeft gedaan.
 • Zweden lanceerde in juli een proefproject om de asielprocedure te versnellen.
 • Kroatië wijzigde op 30 augustus het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen voor een efficiëntere procedure.
 • Griekenland paste in juli een nieuwe wet toe voor een ‘voogdijsysteem’ voor de opvang en bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
 • Nederland wijzigde op 4 juli het beleid voor het beoordelen van lhbt-asielzoekers en -bekeerlingen (lesbienne, homo, biseksueel, transgender).
 • Estland wijzigde het beleid voor burgerschap, waardoor migranten meer mogelijkheden krijgen om de Estse taal te leren.
 • Litouwen wijzigde het beleid voor migranten uit landen van buiten de EU die wetenschappelijk onderzoek doen, studeren of stage lopen.
 • Cyprus plaatste in juli 74 interactieve ‘BorderXpress’-kiosken op vliegvelden waar migranten hun (reis)documenten kunnen scannen en printen.

 

EMN Bulletin 24, 3e kwartaal 2018