Metropolis 2018: nieuwe inzichten voor aanpak migratie wereldwijd

Tijdens de Metropolisconferentie 2018 wisselden migratiedeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers nieuwe inzichten uit over de aanpak van migratie. EMN Nederland deelde de Nederlandse ervaringen met de opvang van de hoge aantallen asielzoekers in 2014-2016.

A Syrian refugee family enjoys the meal they have received from one of the soup kitchens in Gaziantep that IOM supports. Foto: IOM 2016
A Syrian refugee family enjoys the meal they have received from one of the soup kitchens in Gaziantep that IOM supports. Foto: IOM 2016

Alle EU-lidstaten en Noorwegen hadden in 2014-2016 te maken met groeiende aantallen asielzoekers. Initiatieven van lidstaten om dit op te vangen hingen af van de omvang van de pieken, de aard van groepen asielzoekers (zoals nationaliteiten), het nationale migratiebeleid en de geografische ligging. Sinds 2014-2016 nemen Europese landen maatregelen om de instroom goed te kunnen opvangen.

Australië legt nadruk op hervestigen vluchtelingen
In tegenstelling tot Europa richt Australië zich vooral op het hervestigen van vluchtelingen en juist minder op de opvang van asielzoekers. Zo accepteert Australië bijvoorbeeld geen asielzoekers die per boot de oversteek wagen, ook niet als ze na een asielverzoek een vluchtelingenstatus krijgen . In de discussies tijdens de conferentie bleek dat Australië met dit zero tolerancebeleid mensensmokkelaars geen kans wil geven. Wie toch aankomt, belandt in een van de overzeese detentiekampen. Op het gebied van de integratie van (hervestigde) asielstatushouder blijkt het verschil tussen Europa en Australië minder groot te zijn. De twee continenten lopen tegen dezelfde problemen aan en hebben voor een deel vergelijkbare oplossingen bedacht.

Focus op opvang asielzoekers in Europa
Voor Europa was vooral het ongekend hoge aantal asielaanvragen in 2014-2016 een enorme uitdaging. Tijdens de conferentie ging EMN Nederland samen met EMN Zweden en EMN Oostenrijk in gesprek met de andere aanwezigen over maatregelen om:

 • de toenemende achterstand in het afhandelen van asielaanvragen te verminderen
 • de opvangproblemen van asielzoekers op te lossen (zoals het in gebruik nemen van nood- en crisisnoodopvanglocaties)
 • de asielprocedure te versnellen (onder meer het invoeren van een lijst met veilige landen van herkomst)
 • de (arbeidsmarkt)integratie van asielstatushouder te versnellen
 • vluchtelingen te selecteren voor hervestigingsprogramma’s, en om hervestigde vluchtelingen te laten integreren.
   

Over Metropolis 2018
De 19e Internationale Metropolis Conferentie was van 29 oktober tot en met 2 november 2018 in Sydney en is deel van het International Metropolis Project. In de Metropolis-conferenties komen onderzoek, beleid en praktijk voor migratie en asiel samen. De ruim 750 deelnemers aan de conferentie deelden dit jaar hun kennis er ervaring over het thema  Global Migration in Turbulent Times. Daarbij ging het onder meer ook over:

 • de huidige aanpak van migratiestromen wereldwijd en de vraag of deze nog effectief is
 • de vluchtelingcrisis in het Midden-Oosten en Europa
 • migratie in andere delen van de wereld; zoals de trek van landen met weinig middelen naar landen met veel middelen, en van het platteland naar de stad
 • het groeiende nationalisme in relatie tot migratie
   

International Metropolis Conference 2019 : ‘The promise of Migration’, 24-28 juni 2019, Ottawa, Canada