Leren van de hoge aantallen asielzoekers in 2014-2016

Bijna 600 mensen bezochten op 12 april de jaarlijkse conferentie voor migratieprofessionals in Den Bosch, de Ketenconferentie. EMN Nederland deelde de eerste resultaten van het EMN-onderzoek over de opvang van hoge aantallen asielzoekers in de jaren 2014-2016.

Syrische vluchteling voor zijn winkel in het Gawer Gosik-kamp, Turkije. | Foto: Taryn Fivek | IOM 2015
Syrische vluchteling voor zijn winkel in het Gawer Gosik-kamp, Turkije. | Foto: Taryn Fivek | IOM 2015

De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over samenwerking en flexibilisering, vooral om te leren van de afgelopen jaren waarin Nederland werd geconfronteerd met een hoge asielinstroom. De conferentie werd georganiseerd door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van JenV.

Workshop wisselende aantallen asielzoekers

De workshop van EMN Nederland over de hoge asielinstroom in 2014-2016 ging in op vragen als:

  • Welke maatregelen heeft Nederland genomen om met de wisselende aantallen asielzoekers om te gaan?
  • Wat bleek het meest kritische onderdeel van de asielketen tijdens de hoge instroom van asielzoekers?
  • Waarover is Nederland het meest tevreden bij de aanpak van de hoge instroom van asielzoekers?
  • Wat zijn de belangrijkste lessen die zijn geleerd?