Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid in 2019

In 2019 lag ondermeer de focus op beleid voor economische migratie. Ook paste Nederland het asielsysteem aan om in toekomst beter in te spelen op wisselende aantallen asielaanvragen.

> Jaaroverzicht 2019| Migratie en asiel in Nederland

Cover jaaroerzicht