Factsheets migratie en asiel lidstaten Europese Unie

Factsheets 2016 per lidstaat van de Europese Unie (EU). De factsheets gaan in op de meest relevante politieke en wetgevende ontwikkelingen per lidstaat. Ook zijn statistieken over migratie en asiel opgenomen. Het EMN publiceert deze factsheets jaarlijks.

Syrische vader met zijn drie dochters. |  Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016
Syrische vader met zijn drie dochters. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016

In 2016 stelde het verwerken van de hoge aantal asielaanvragen de EU-lidstaten voor grote uitdagingen. Dat gold vooral voor Duitsland en Zweden, waar de instroom ongekende hoogtes bereikte. Verschillende maatregelen zijn getroffen om de instroom goed te kunnen opvangen. Onderstaand een aantal voorbeelden.

Duitsland

  • In Duitsland stemden de Bondsdag en de Bondsraad in februari 2016 in met het Tweede Asielpakket. Een maatregel van het Tweede Asielpakket is een snellere asielprocedure. Bovendien is sinds maart 2016 gezinshereniging voor mensen met subsidiaire bescherming voor twee jaar opgeschort.
  • Asielzoekers die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf kunnen sinds 2016 sneller worden uitgezet.


Zweden

  • In juni 2016 nam het Zweedse parlement een nieuwe, tijdelijke wet aan waardoor asielzoekers minder snel een verblijfsvergunning krijgen. Deze wet is geïmplementeerd op 20 juli 2016. Deze nieuwe wet beperkt tevens de mogelijkheden tot gezinshereniging. De zogenoemde ‘humanitaire status’, die Zweden op basis van zijn nationale wetgeving toekende aan personen die in ander opzicht bescherming nodig hadden wordt hierdoor ook niet meer verleend.
  • Gezinshereniging voor mensen met subsidiaire bescherming is alleen toestaan wanneer een afwijzing tot gezinshereniging in strijd is met Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en andere internationale verplichtingen van Zweden.

 

Factsheets migratiebeleid lidstaten Europese Unie