Europese landen versterken samenwerking in voorlichting aan (potentiële) migranten

Voorlichting moet (potentiële) migranten bewust maken van de risico’s als ze op irreguliere wijze naar de Europese Unie (EU) komen. Om EU-informatiecampagnes hiervoor beter op elkaar af te stemmen richtte het Europees Migratienetwerk (EMN) de werkgroep Informatiecampagnes op. De werkgroep kwam voor het eerst bijeen op 5 februari 2019.

De Koninklijke Marechaussee controleert een vrachtwagen op een parkeerplaats, Eijsden. | Foto: Phil Nijhuis | Ministerie van Defensie, 2016
De Koninklijke Marechaussee controleert een vrachtwagen op aanwezigheid van migranten, Eijsden. | Foto: Phil Nijhuis | Ministerie van Defensie, 2016

De nieuwe werkgroep zet zich in om overlap in informatiecampagnes van EU-lidstaten te voorkomen en onderling ervaringen uit te wisselen. Dat vergroot de effectiviteit van voorlichting. Ook het evalueren van de campagnes staat op de agenda van de werkgroep.

Realistisch beeld risico’s en kansen

Met de campagnes willen lidstaten een realistisch beeld schetsen van de risico’s onderweg en de kansen na aankomst in een EU-land. Ook het tegengaan van mensensmokkel en mensenhandel is een belangrijke ambitie. De campagnes worden altijd in nauwe samenwerking met lokale en internationale organisaties opgezet. Ook Nederland informeert migranten in herkomstlanden zoals Ethiopië, Nigeria en de Koerdische regio van Irak. Dit jaar komen er nieuwe Nederlandse campagnes bij.

Nederlands initiatief

De werkgroep kwam tot stand op initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en EMN Nederland onder het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU in 2018. Tijdens de startbijeenkomst van de werkgroep is Nederland gekozen als co-voorzitter van de werkgroep. Deze positie zal worden ingevuld door Marieke Mol, senior beleidsmedewerker van BZ. De EC is de andere co-voorzitter. De EC en het EMN-bestuur kozen voor een EMN-werkgroep, omdat het EMN de kennis en ervaringen van nationale migratienetwerken in de EU-lidstaten kan inbrengen. Bovendien heeft het EMN ervaring met EU-werkgroepen voor migratie. De European External Action Service (EEAS) en de EC brachten in juli 2018  de lopende voorlichtingscampagnes van de EU in kaart. Als diplomatiek adviesorgaan voor het buitenlands beleid van de EU zal de EEAS bij de EMN-werkgroep betrokken blijven.