Europa maakt balans op van vier jaar Europees migratiebeleid

In het 1e kwartaal van 2019 blikte Europa terug op het migratiebeleid sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Dat jaar bracht Europa tot drastische aanpassingen in migratiebeheer en de Europese grensbewaking. Uitdaging voor het huidige migratiebeleid is om voortdurend in te spelen op de veranderde geopolitieke verhoudingen en de gestaag toenemende migratiedruk.  

> EMN Bulletin 26, 1e kwartaal 2019

Verwoestende droogte in Somalië waardoor ruim 600.000 mensen zijn ontheemd. Foto: Internationale Organisatie voor Migratie, 2017