EMN Glossary trekt migratietermen in ruim 20 EU-talen gelijk

Als je het met mensen uit verschillende landen hebt over migratie, hoe weet je dan dat iedereen hetzelfde onder een migratieterm verstaat? De begrippenlijst (glossary) van het Europees Migratienetwerk (EMN) bevordert een gelijk gebruik van migratietermen in EU-lidstaten. De glossary definieert elke term en vertaalt deze in ruim 20 EU-talen.

De glossary bevat 500 termen die zijn vertaald in ruim 20 EU-talen, ook in het Nederlands, en is doorzoekbaar in het Duits, Engels, Fins, Grieks, Italiaans en Lets. De glossary is bedoeld voor beleidsmakers, wetgevers, onderzoekers, journalisten en vertalers die zich bezighouden met migratie in Europa. Met de glossary wil het EMN de vergelijkbaarheid van termen bevorderen en communicatie tussen professionals vergemakkelijken. 

Opzet

Naast de 500 migratietermen met definities en vertalingen bevat de glossary:

  • synoniemen en gerelateerde terminologie
    Als er meerdere termen zijn met dezelfde betekenis, dan is een term van voorkeur gekozen en zijn de andere opgenomen als synoniem. Bij het vertalen van synoniemen is rekening gehouden met de synoniemen die gebruikelijk zijn in een lidstaat. Hebben EU-lidstaten dezelfde nominale taal, dan is aangegeven of een synoniem gebruikelijk is in een lidstaat of in EU-verband. Ook zijn beschrijvende en verwante termen opgenomen. 
  • aanvullende informatie in voetnoten die de definities inhoudelijk aanvullen, met ook verwijzingen naar internetbronnen
    Glossary still video
    EMN Glossary

De gebruikte bronnen staan overal aangegeven. De glossary geeft voorrang aan definities uit het EU-acquis, en gebruikt daarnaast andere relevante Europese en internationale bronnen. 

Betrokken organisaties

De EMN-woordenlijst is ontwikkeld door het EMN in samenwerking met Europese Commissie, het Europees Ondersteuningsbureau voor Asiel (European Asylum Support Office, EASO), het EU Agentschap voor Grondrechten (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA), het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex en internationale organisaties zoals VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het EMN werkt voor de glossary ook samen met instellingen van de Europese Raad die meedoen met de gezamenlijke terminologiedatabase van EU-instituties IATE (Interactive Terminology for Europe) <https://iate.europa.eu/home>. Elke definitie in de EMN-woordenlijst is geformuleerd volgens de IATE-standaard. 

Gebruik de Glossary

Meer weten?