Ad-hoconderzoek: Verlopen paspoorten van Venezolanen

In Nederland kunnen Venezolanen moeite hebben een Venezolaans paspoort te verkrijgen of te verlengen. Geldt dat ook in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)? 

> Ad-hoconderzoek: Verlopen paspoorten van Venezolanen

Vlag Venezuela
Vlag Venezuela