Ad-hoconderzoek: Terugkeer van reguliere migranten van buiten de EU

Publicatie: Procedures van EU-lidstaten voor de terugkeer van reguliere migranten naar herkomstlanden. Hoe gaan lidstaten om met reguliere migranten, van wie de verblijfsvergunning wordt ingetrokken of niet meer vernieuwd?

>  Ad-hoconderzoek: Terugkeer van reguliere migranten van buiten de EU 

Nigeriaanse migranten stappen in een vliegtuig om terug te keren naar Nigeria. | Foto: IOM, 2012
Nigeriaanse migranten stappen in een vliegtuig om terug te keren naar Nigeria. | Foto: IOM, 2012