Vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst

De meeste migranten van wie de verblijfsaanvraag is afgewezen keren vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Terugkeer- en reïntegratieprogramma’s helpen migranten daarbij. Deze Inform gaat in op het onderzoek van de Return Expert Group (REG) naar 87 terugkeer- en reïntegratieprogramma's uit 23 lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen.

Conclusies
  • Er is een geschat bedrag van ongeveer € 111.8 miljoen geïnvesteerd in deze programma's in 2015.
  • Toelages en reïntegratiemiddelen verschillen enorm binnen Europa.
  • In 2015 zijn 175.220 migranten uit landen van buiten Europa  teruggekeerd. Van wie 47% vrijwillig, 41% gedwongen en 12% niet nader aangegeven.
  • Een grondiger toezicht en evaluatie van de programma's zou de efficiëntie en samenhang van het EU-terugkeerbeleid bevorderen.

Onderzoeken

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten (Inform): ‘Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration’, juni 2016