Visumbeleid als onderdeel van migratiebeleid

Een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is een visum waarmee een migrant tijdelijk in Nederland mag verblijven om een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor de meeste verblijfsvergunningen in Nederland is een mvv een vereiste. Dit EMN-onderzoek geeft een uitgebreid overzicht van het Nederlandse visumbeleid.

Indiase mannen  in een koffiebar aan het werk op hun iPad. | Foto: Mariette Carstens | Hollands Hoogte, 2011
Indiase mannen in een koffiebar aan het werk op hun iPad. | Foto: Mariette Carstens | Hollands Hoogte, 2011

Het onderzoek gaat in op de praktische organisatie voor het afgeven van visa, zowel voor het ondersteunen van migratie als voor het tegengaan van irreguliere migratie. Verder komen toegangsweigeringen en aanhoudingen door de Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie aan de orde. Een casestudie gaat in op de situatie in China, Zuid-Korea en Japan.

Machtiging voorlopig verblijf gaat aan migratie vooraf

Migranten moeten voor hun komst naar Nederland een mvv aanvragen, waardoor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al vooraf kan nagaan of wordt voldaan  aan alle vereisten voor de gewenste verblijfsvergunning. Hiermee is de mvv een doeltreffend instrument voor het organiseren van migratie.

Visum kort verblijf valt buiten migratie

Met een visum kort verblijf (vkv) kan een migrant maximaal drie maanden in Nederland zijn. Daarom valt een dergelijk visum niet onder migratie.  Een verlenging van een vkv kan illegaal verblijf voorkomen, maar een direct verband tussen een vkv  en migratie valt niet aan te tonen aan de hand van dit  onderzoek.

Onderzoek Nederland: 'Visumbeleid als migratiekanaal in Nederland', maart 2012