Overkoepelend onderzoek: Gevolgen Covid-19 op migratie- en asielbeleid in 2020

In 2020 waren de gevolgen van de coronacrisis voor migratie en asiel ingrijpend. Landen pasten noodgedwongen hun migratie- en asielbeleid aan. Overzicht van de gevolgen van Covid-19 voor migratie- en asielbeleid in EU- en OESO-landen (update eerdere onderzoeken EMN-OESO).

Het Europees Migratienetwerk (EMN) en de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO/OECD) onderzochten in 2020 de gevolgen van Covid-19 voor migratie en asiel. Dit nieuwe overkoepelende onderzoek geeft een update over de eerdere onderzoeksthema's over onder meer de gevolgen van Covid-19 voor reguliere migratie, werkloosheid onder migranten, verblijfsvergunningen, asielaanvragen en -procedures, gezondheidszorg voor migranten, internationale studenten en de terugkeer van migranten naar herkomstlanden. Het onderzoek gaat ook in op hoe landen de gevolgen voor migranten en asielzoekers zoveel mogelijk probeerden op te vangen en te beperken. Ook het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en het Europees Grenswachtagentschap (Frontex) droegen inhoudelijk bij aan het onderzoek.

Samenwerking EMN en OESO

Dit onderzoek sluit de serie van vijf eerdere gezamenlijke onderzoeken van het EMN en de OESO af. Beide organisaties volgen sinds de uitbraak van Covid-19, onafhankelijk van elkaar, hoe de uitbraak van Covid-19 migratie beïnvloedt en informeren nationale en internationale overheden en beleidsmakers hierover. De gezamenlijke onderzoeken versterkten de wereldwijde aanpak voor de gevolgen van Covid-19 voor migratie en asiel.

Publicaties EMN en OESO