Onderzoek: Toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne (reikwijdte en registratie)

EMN-onderzoek naar de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming door EU-lidstaten. Het onderzoek gaat in op de reikwijdte van de tijdelijke beschermingsrichtlijn en de registratie van mensen die onder de richtlijn vallen.

EMN Study: 'Application of the Temporary Protection Directive (Scope and Registration)'

Onderzoeksperiode – 2022
Deelnemende landen – België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Aanleiding en reikwijdte onderzoekEMN Inform Toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne (reikwijdte en registratie)

  • De Richtlijn Tijdelijke Bescherming trad op 4 maart 2022  in werking naar aanleiding van de hoge aantallen vluchtelingen in de EU door de oorlog in Oekraïne. Tijdelijke bescherming is een uitzonderlijke maatregel om ontheemden uit landen van buiten de EU, en mensen die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren, onmiddellijke en tijdelijke bescherming te bieden.
  • Het onderzoek biedt een overzicht van de groepen die onder de richtlijn vallen, met een overzicht van de maatregelen van EU-lidstaten voor het registreren van de vluchtelingen.

Onderzoeksvragen

  • Hebben EU-lidstaten de toepassing van Richtlijn Tijdelijke Bescherming uitgebreid naar andere groepen, zoals staatlozen en migranten van buiten de EU die bij het uitbreken van de oorlog legaal in Oekraïne verbleven?
  • Welke maatregelen namen lidstaten voor Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning of irreguliere status die voor de Russische inval al in de EU verbleven?
  • Hoe deelden lidstaten informatie over de tijdelijke beschermingsrichtlijn met mensen die mogelijk onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn zouden kunnen vallen?
  • Hoe organiseerden EU-lidstaten de registratie van mensen die onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn vallen? 
  • Namen EU-lidstaten maatregelen voor de registratie en documentatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)?

Publicaties EMN-onderzoek ‘Application of the Temporary Protection Directive (Scope and Registration)’