Onderzoek: ‘Statelessness in the European Union, Norway and Georgia’

EMN-onderzoek naar staatloosheid, waaronder de vaststelling van staatloosheid, toegekende rechten aan verblijvende staatlozen en staatloze minderjarigen. Wat is het beleid van EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN voor staatloosheid?

Onderzoeksperiode - Februari 2023

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Noorwegen (NO), Georgië (GE)

Aanleiding en reikwijdte onderzoekCover EMN-onderzoek Statelessness

Dit onderzoek is het meest recente onderzoek van het EMN-platform Staatloosheid. Het is een update van het eerdere onderzoek naar staatloosheid uit 2020. Het onderzoek gaat in op:

  • de stand van zaken ten aanzien van de toepassing van de internationale verdragen over staatloosheid van 1954 en 1961;
  • procedures voor het vaststellen van staatloosheid;
  • het verband tussen het vaststellen van staatloosheid en het afgeven van een specifieke verblijfsvergunning;
  • toegekende rechten aan legaal verblijvende staatlozen;
  • staatloze minderjarigen.

Publicatie EMN

Publicaties EMN Nederland