Onderzoek: ‘Resettlement, humanitarian admissions and community sponsorship programmes’

EMN-onderzoek naar het beleid voor hervestiging, humanitaire toelating en community sponsorship programma’s in EU-lidstaten.

Onderzoeksperiode – 2016-2022

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Aanleiding en reikwijdte onderzoekCover EMN-onderzoek Resettlement

  • Beleidsmakers hebben behoefte aan inzicht in de procedures van EU-lidstaten (en waarnemende landen van het EMN) voor het uitvoeren van hervestigings- en humanitaire toelatingsregelingen, inclusief community sponsorship programma's (lokale programma's waarin burgers en overheden samenwerken voor het opvangen van vluchtelingen). Dit onderzoek kijkt onder meer naar de status van deze procedures in de periode 2016-2022, welke uitdagingen en voordelen landen zien en wat de andere kenmerken zijn (zoals selectiecriteria).
  • Het onderzoek gaat ook in op:
    - het belang van opkomende community sponsorship programma's, met onder meer een analyse van de uitdagingen (procedureel, structureel) en bestaande regelingen;
    - het proces voor het bepalen van nationale quota. 

Publicatie EMN

Publicaties EMN Nederland

  • Two pager (pdf): vergelijking beleid Nederland met andere EU-landen, ‘Beleid voor hervestiging, humanitaire toelating en community sponsorship', juli 2023
  • Nieuwsbericht: 'Toelaten vluchtelingen voor hervestiging en humanitaire toelating kan uitdaging zijn voor EU-lidstaten', 23 augustus 2023