Onderzoek: Prikkels en motieven voor vrijwillig vertrek

EMN-onderzoek naar de stimuleringsmaatregelen van EU-lidstaten en Noorwegen voor vrijwillig vertrek van migranten van buiten EU naar hun landen van herkomst, nationaliteit of langdurig verblijf. Het gaat om maatregelen naar aanleiding van een (verwacht) terugkeerbesluit voor een migrant. Ook gaat het onderzoek in op de motieven van migranten met een terugkeerbesluit om vrijwillig te vertrekken en de factoren die hierop van invloed zijn.

EMN Inform: 'Incentives and motives for voluntary departure'

Onderzoeksperiode - Maart-april 2022
Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Noorwegen (NO)

Migrant uit Rwanda keerde terug met hulp van het Internationale Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) | Foto: IOM, 2017
Migrant uit Rwanda keerde terug met hulp van het Internationale Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) | Foto: IOM, 2017

Doel onderzoek

EU-lidstaten en Noorwegen hebben meerdere maatregelen om een vrijwillig vertrek van migranten met een terugkeerbesluit te stimuleren. Hieronder vallen financiële prikkels, bijvoorbeeld in het kader van de programma's voor ‘Assisted Voluntary Return and Reintegration’ (AVRR), en andere vormen van terugkeerondersteuning. Het doel van het onderzoek is om deze maatregelen in kaart te brengen en te onderzoeken in hoeverre deze het besluit van een migrant beïnvloeden om vrijwillig (zelfstandig) terug te keren. 

Onderzoeksvragen

  • Welke maatregelen zijn beschikbaar in de EU-lidstaten en Noorwegen om vrijwillige terugkeer te stimuleren? 
  • Wat is de impact van voorlichting (over vrijwillige terugkeer en beschikbare stimuleringsmaatregelen) op een beslissing al dan niet vrijwillig te vertrekken? 
  • In hoeverre beïnvloeden de beschikbare stimuleringsmaatregelen in de EU-lidstaten en Noorwegen de motivatie om vrijwillig terug te keren en/of gebruik te maken van ondersteuning uit de AVRR-programma's? 
  • Hebben EU-lidstaten en Noorwegen inzicht in de beweegredenen van migranten om vrijwillig terug te keren, en houden ze rekening met deze motieven bij het ontwikkelen van programma’s om dit te bevorderen?

Publicaties EMN Inform 'Incentives and motives for voluntary departure'