Onderzoek: Misbruik van verblijfsrecht studie voor andere doeleinden

EMN-onderzoek naar maatregelen in de EU-lidstaten om misbruik van verblijfsrecht te voorkomen en aan te pakken. Gekozen is voor studiemigratie als voorbeeld. In Nederland zijn er nauwelijks signalen over misbruik van het verblijfsrecht voor studie*.

EMN-onderzoek: 'Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU to study are misused for other purposes'

Onderzoeksperiode - 2021

Deelnemende landen - België (BE), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Internationale studenten van de Universiteit Maastricht
Internationale studenten Maastricht University | Foto: Harry Heuts, 2015

Aanleiding

  • De effectiviteit van het handhaven van regels in migratieprocessen is nog weinig onderzocht in EU-lidstaten. Lidstaten hebben wel behoefte hebben aan inzicht hierin.

Reikwijdte onderzoek

  • Overzicht van maatregelen in EU-lidstaten om (mogelijk) misbruik van verblijfsrecht voor studiemigratie te voorkomen en aan te pakken, waaronder maatregelen tegen situaties waar het verblijfsrecht wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het verstrekt is en maatregelen tegen documentfraude.
  • Het gaat zowel om het voorkomen van mogelijk misbruik voorafgaand aan de aankomst van een migrant in een lidstaat, als de aanpak van mogelijk misbruik tijdens het verblijf.

 Insteek onderzoek

  • Het in kaart brengen van de werkwijze van lidstaten bij het voorkomen en aanpakken van situaties waarin verblijfsrecht voor studie wordt misbruikt voor andere doeleinden.
  • Wettelijke instrumenten, bestuurlijke maatregelen en beleid om misbruik bij studiemigratie te voorkomen en aan te pakken. 
  • Het inzichtelijk maken van de verantwoordelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden van betrokken organisaties (waaronder hoger onderwijsinstellingen) in het voorkomen, monitoren en aanpakken van mogelijk misbruik.
  • Het inzichtelijk maken van het beleid van lidstaten over de gevolgen als een migrant van buiten de EER (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) niet langer voldoet aan het verblijfsdoel waarvoor het verblijfsrecht voor studie is toegekend.

Publicaties EMN-onderzoek 'Authorisations for study misused for other purposes'

*Antwoord op Kamervragen over internationale studenten die mogelijk verdwijnen in illegaliteit