Onderzoek: Integratie van vrouwelijke migranten van buiten de EU

EMN-onderzoek naar het integratiebeleid van EU-lidstaten voor vrouwelijke migranten van buiten de EU. Wat zijn de specifieke uitdagingen voor de integratie van vrouwelijke migranten? Hebben lidstaten aandacht voor deze groep in hun integratiebeleid?

EMN-onderzoek 'Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures'

Onderzoeksperiode - 2016-2021

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Cover onderzoek Integratie van vrouwelijke migrantenReikwijdte onderzoek

  • Het onderzoek brengt in kaart in welke mate EU-lidstaten in hun integratiebeleid rekening houden met de specifieke behoeften van vrouwelijke migranten. Wat zijn de uitdagingen en kansen voor het integratiebeleid voor vrouwelijke migranten?

Onderzoeksvragen

  • Wat zeggen data en onderzoeken van lidstaten over de wijze van immigratie van vrouwelijke migranten, het niveau van hun integratie, en de uitdagingen en kansen voor hun integratie?
  • In hoeverre hebben lidstaten gerichte aandacht in hun nationale beleid voor de integratie van vrouwelijke migranten (zoals integratiestrategieën, actieplannen, overheidsprogramma’s)?
  • In hoeverre hebben lidstaten gerichte aandacht voor de integratie van vrouwelijke migranten in maatregelen voor het bevorderen van integratie op nationaal, regionaal en lokaal niveau? Welke maatregelen waren succesvol?
  • Hebben lidstaten beleid of maatregelen ontwikkeld om de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de integratie van vrouwelijke migranten tegen te gaan, en zo ja, hoe zag dit beleid of hoe zagen deze maatregelen eruit?

Publicaties EMN-onderzoek 'Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures'

  • EMN-onderzoek (volledig onderzoek met een vergelijkende analyse van de bijdragen van de deelnemende landen), 12 september 2022
  • EMN Inform (samenvatting EMN-onderzoek), 12 september 2022
  • EMN Flash (introductie EMN-onderzoek), 12 september 2022
  • Onderzoeksbijdrage EMN Nederland (beleid Nederland)/Contribution EMN Netherlands to the EMN Study, augustus 2022