Onderzoek: Het gebruik van nieuwe digitale technologieën en kunstmatige intelligentie in migratiemanagement

EMN-onderzoek in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar het gebruik van digitale technologieën en kunstmatige intelligentie in migratiemanagement in EU- en OESO-landen. Het onderzoek brengt het gebruik van deze technologieën in kaart, vooral de toegevoegde waarde en beperkingen hiervan, de informatiebeveiliging en privacy.

EMN-OECD Inform: 'The use of digitalisation and artificial intelligence in migration management'

Onderzoeksperiode - Augustus 2021 - januari 2022

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); plus Georgië (GE), Noorwegen (NO)

Reikwijdte onderzoek

  • Rol van digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI/artifical intelligence) in migratie- en asielbeheer in EU-lidstaten (plus Georgië, Noorwegen)
  • Gebruik van digitale technologieën in migratie-, asiel- en naturalisatieprocedures, waaronder de digitalisering van aanvraagprocedures, het gebruik van AI ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en migratieprognoses, en blockchaintechnologieDigitalisering abstract

Onderzoeksvragen

  • Gebruiken lidstaten online systemen of digitale technologieën voor het beheren van verblijfsvergunningen en/of naturalisatieprocedures? In welk jaar zijn deze systemen geïntroduceerd?
  • Gebruiken lidstaten blockchaintechnologie voor migratiebeheer, of zijn lidstaten van plan dit te gebruiken?
  • Bij gebruik van blockchaintechnologie, wat is de toegevoegde waarde en wat zijn de beperkingen van deze technologie?
  • Gebruiken lidstaten AI bij migratiebeheer en/of naturalisatieprocedures (zoals ID-beheer, bestrijding van documentfraude, bepalen van herkomst in de asielprocedure, identificatie door taal) en informatievoorziening (zoals vertaaltools, chatbots)?
  • Bij gebruik van AI voor 1) migratiebeheer/naturalisatieprocedures en 2) prognoses, wat is dan de toegevoegde waarde en wat zijn de beperkingen van het gebruik hiervan?
  • Gebruiken lidstaten AI om migratieprognoses uit te voeren, of zijn lidstaten van plan dit te doen?
  • Als een lidstaat a) online systemen, digitale technologie gebruikt, of b) AI of c) blockchaintechnologie, wat zijn dan de grondrechten, inclusief gegevensbescherming en overwegingen waarmee de lidstaat te maken had en hoe zijn deze aangepakt?

Publicaties EMN-onderzoek 'The use of digitalisation and artificial intelligence in migration management' (Engels)

Publicaties EMN Nederland 'Het gebruik van digitalisering en kunstmatige intelligentie in migratiemanagement'