Onderzoek: Geestelijke gezondheidszorg voor migranten

EMN-onderzoek naar het beleid voor geestelijke gezondheidszorg voor migranten met een reguliere verblijfsvergunning en asielstatushouders. Het onderzoek kijkt naar de toegang tot gezondheidszorg en het verlenen hiervan. Mogelijke knelpunten en good practices in EU-lidstaten komen aan bod.

EMN Inform: 'Mapping of mental health policies for migrants'

Onderzoeksperiode - 1e kwartaal 2021-1e kwartaal 2022

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Denemarken (DE), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Noorwegen (NO)

Inhoud onderzoekInform mental health

  • Overzicht van nationale beleidsmaatregelen en -strategieën die de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor migranten in EU-lidstaten bevorderen en de verlening van deze zorg verbeteren. Met aandacht voor specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen.
  • In het onderzoek gaat het vooral om migranten met een reguliere verblijfsvergunning en asielstatushouders.

 Onderzoeksvragen

  • Welk beleid is van kracht in EU-lidstaten als het gaat om de geestelijke gezondheid van migranten?
  • Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid in lidstaten?
  • Wat zijn de hoofdprioriteiten van beleid?
  • Wat zijn de belangrijkste knelpunten waarmee migranten worden geconfronteerd en welke knelpunten gelden specifiek voor kwetsbare migranten (waaronder gender, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid)?
  • Welke maatregelen zien lidstaten als good practices?

Publicaties EMN: ´Mapping of mental health policies for migrants´

Publicaties EMN Nederland: 'Geestelijke gezondheidszorg voor migranten'