Onderzoek: ‘Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation’

EMN-onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten en landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor ontheemding en migratie door klimaatverandering.

Onderzoeksperiode - 2022

Uitvoering - EMN in samenwerking met de OESO
Deelnemende landen – België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); OESO-landen van buiten de EU

Aanleiding en reikwijdtecover emn-onderzoek climate change

  • De gevolgen van klimaatverandering nemen toe. Dat vraagt om een beter begrip en een grotere bewustwording van klimaatgerelateerde ontheemding en migratie, en meer coördinatie van het toenemende aantal internationale initiatieven dat hierop inspeelt. 
  • Dit onderzoek brengt het (juridische) beleid, programma's, overige initiatieven en organisatorische kaders in kaart van EU- en OESO-landen voor klimaatgerelateerde migratie en ontheemding, en de meest relevante initiatieven en internationale samenwerkingsverbanden.
  • Het onderzoek gaat daarnaast in op mogelijke maatregelen van landen voor het zelf opvangen van migranten door klimaatverandering (zoals afgifte van speciale visa/verblijfsvergunningen, speciale opvangcentra, specifieke steun voor medische zorg), relevante Europese en internationale fora, eventuele discussies over de noodzaak om beleid of wetgeving aan te passen naar aanleiding van klimaatverandering, uitdagingen en good practices. 
  • De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het migratiebeleid van EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN, en voor het beleid tegen de gevolgen van klimaatverandering (mitigatie, aanpassingen, voorbereiding op veranderende migratiepatronen).

Publicaties EMN

  • EMN-onderzoek (pdf): ‘Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation’, mei 2023

Publicaties EMN Nederland

  • Two-pager EMN Nederland (pdf): 'Ontheemding en migratie gerelateerd aan rampen, klimaatverandering en milieudegradatie', mei 2023
  • Nieuwsbericht: 'Europese landen houden nog weinig rekening met migratie door klimaatverandering', 22 mei 2023