Onderzoek: ´De overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen´

EMN-onderzoek naar beleid en programma’s in EU-lidstaten (plus Noorwegen) om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te ondersteunen bij hun overgang naar volwassenheid.

EMN-onderzoek: ´The transition of unaccompanied minors to adulthood´

Onderzoeksperiode - 2021

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Noorwegen (NO)

Aanleiding en scopeEMN Inform cover Transition to adulthood

Doel van dit onderzoek is om bestaand beleid en good practices in kaart te brengen voor de begeleiding van amv’s in de overgang naar volwassenheid. Het gaat daarbij om amv´s met een verblijfsvergunning, amv´s die een verblijfsaanvraag hebben ingediend en de beslissing op de aanvraag afwachten, en amv´s in een terugkeerprocedure.

Voor amv’s die 18 jaar worden, en daarmee volgens de wet meerderjarig zijn, vervallen vaak een aantal beschermingsmaatregelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de speciale opvang voor minderjarigen. Hierdoor kunnen deze jongeren tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld in de toegang tot zorg, huisvesting, onderwijs of werk.

EU-lidstaten hebben maatregelen om amv’s te begeleiden bij de overgang naar volwassenheid. Toch tonen eerder Europees onderzoek en de Mededeling van de Europese Commissie over kinderen in het migratiedomein aan dat het beleid tekortkomingen heeft.

Onderzoeksvragen

  • Vanaf welke leeftijd worden amv’s wettelijk als volwassen beschouwd?
  • Welke regels gelden voor amv’s die de wettelijke volwassenheid bereiken, maar die een verblijfsstatus verbonden aan hun minderjarigheid hebben?
  • Welke regels gelden voor voormalige amv’s die al op minderjarige leeftijd een terugkeerbesluit ontvingen?
  • Zijn er cijfers/statistieken van het aantal amv’s dat de overgang naar volwassenheid heeft bereikt in de desbetreffende lidstaat?
  • Bestaat er een nationale strategie om amv’s te begeleiden in hun overgang naar volwassenheid; indien ja, welke?
  • Kunnen amv’s ook na het bereiken van wettelijke volwassenheid gebruik maken van de speciale zorg-en opvangvoorzieningen voor amv’s; indien ja, op welke voorzieningen en tot welke leeftijd is dit van toepassing?
  • Welke stakeholders en organisaties zijn betrokken bij de begeleiding van voormalige amv’s in hun overgang naar volwassenheid, en welke vormen van ondersteuning worden aangeboden?
  • Wat zijn de grootste knelpunten bij het aanbieden van ondersteuning en diensten om amv’s te begeleiden in hun overgang naar volwassenheid (denkende aan wetten, beleid, praktijken of middelen)? Wat zijn good practices op dat gebied?

Publicatie EMN: ´The transition of unaccompanied minors to adulthood´

  • EMN Inform (samenvatting EMN-onderzoek), 19 januari 2023

Publicatie EMN Nederland: 'De overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen’