Onderzoek: Aantrekken en behouden van internationale onderzoekers

EMN-onderzoek naar beleid en praktijk voor het aantrekken en behouden van onderzoekers van buiten de EU. Hoe pakken EU-lidstaten dit aan? Het onderzoek gaat in op de toepassing van de EU-richtlijn voor internationale studenten en onderzoekers. 

EMN Study: 'Attracting and retaining international researchers'

Onderzoeksperiode - 2021
Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Achtergrond onderzoek

Kennismigranten in Nederland.
Kennismigranten in Nederland. | Bron: CBS, 2019
  • De EU Studenten- en Onderzoekersrichtlijn (richtlijn 2016/801) moet problemen als de groeiende arbeidstekorten oplossen en kennis naar Europa halen. De richtlijn streeft naar het verbeteren en harmoniseren van minimale juridische standaarden voor het aantrekken en behouden van internationale studenten en onderzoekers, waarmee de EU voor deze groepen aantrekkelijker wordt. Het EMN-onderzoek richt zich op onderzoekers van buiten de EU.
  • Door de richtlijn kunnen onderzoekers tenminste 9 maanden in een EU-lidstaat verblijven na het afronden van hun onderzoek, om vervolgens werk te zoeken of een onderneming te starten.
  • Het EMN onderzocht de uitdagingen en ´best practices´ voor het aantrekken en behouden van internationale onderzoekers, met analyses van de toepassing van de richtlijn in de lidstaten en andere relevante nationale wetgeving en beleid. 

Onderzoeksvragen

  1. Is het aantrekken en behouden van internationale onderzoekers een beleidsprioriteit in de lidstaat?
  2. Welke onderzoekssectoren en -thema´s hebben prioriteit voor het aantrekken en behouden van internationale onderzoekers in de lidstaat?
  3. Worden internationale onderzoekers ook toegelaten in de lidstaat op basis van andere gronden dan de richtlijn?
  4. Hoe is het beleid ingericht als het gaat om het recht van internationale onderzoekers om werk te zoeken/een onderneming te starten wanneer ze hun onderzoek hebben afgerond?
  5. Na het afronden van onderzoek: hoeveel internationale onderzoekers hebben een verblijfsvergunning gekregen om werk te zoeken of een onderneming te starten op basis van de richtlijn (Artikel 25)? 
  6. Hoeveel internationale onderzoekers hebben gebruik gemaakt van 'intra EU-mobiliteit' (zowel kort- als langdurig) op basis van de richtlijn (Artikel 28 en 29) tussen 2018-2020? 
  7. Welke eventuele ondersteunende maatregelen heeft de lidstaat voor het aantrekken van internationale onderzoekers? 

Publicaties EMN-onderzoek ´Attracting and retaining international researchers´

Publicaties EMN Nederland ´Aantrekken en behouden van internationale onderzoekers´