Misbruik van gezinshereniging

Misbruik van verblijfsregelingen voor gezinshereniging gebeurt vooral via schijnrelaties en valse ouderschapsverklaringen. Aantonen dat sprake is van een schijnhuwelijk vergt veel tijd van de betrokken autoriteiten. De opsporing is moeilijk, omdat de betrokken partners actief samenwerken. Ze hebben beiden voordeel bij het schijnhuwelijk. Ook is soms sprake van mensenhandel. Deze studie onderzoekt misbruik van gezinsmigratie en hoe lidstaten van de Europese Unie (EU) dit tegengaan.

Syrische vader met zijn drie dochters. |  Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016
Syrische vader met zijn drie dochters. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016

Nederlandse schijnhuwelijken en schijnrelaties worden tegengegaan door:

  • proberen te voorkomen dat schijnhuwelijken worden afgesloten
  • in een zo vroeg mogelijk stadium schijnhuwelijken en schijnrelaties herkennen, zodat het verblijfsrecht hiervoor kan worden ingetrokken; eventueel met strafrechtelijke vervolging

Valse ouderschapsverklaringen

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen kunnen onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen om gezinsleden te laten overkomen. Dit brengt mensen soms in de verleiding om niet alleen verblijf voor hun eigen kinderen te willen regelen. Soms maken migranten in Nederland in de asielprocedure dan ook gebruik van valse ouderschapsverklaringen.

Onderzoek Nederland: 'Misbruik van gezinshereniging: schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen in Nederland', April 2012

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: 'Misuse of the Right to Family Reunification: marriages of convenience and false declarations of parenthood' (Synthesis Report), June 2012