Migratie van internationale studenten naar Nederland

Wat is het Nederlandse beleid voor migratie van studenten van buiten de Europese Unie (EU)? Halen buitenlandse studenten op tijd hun diploma? Wordt misbruik gemaakt van de studieroute naar Nederland? Deze vragen staan centraal in het EMN-onderzoek ‘Immigratie van internationale studenten naar Nederland’.

Buitenlandse studenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. | Foto: Jansje Klazinga, 2007
Buitenlandse studenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. | Foto: Jansje Klazinga, 2007

Internationale studenten dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs en aan de Nederlandse economie. De overheid heeft dan ook specifieke maatregelen om buitenlands talent aan Nederland te binden. Zo kan een buitenlandse student ook na afstuderen in Nederland blijven als kennismigrant door gebruik te maken van het zoekjaar voor hoogopgeleiden.

Resultaten onderzoek studiemigratie

  • Het EMN-onderzoek toont aan dat het beleid voor studiemigratie succesvol is, maar dat aanvullende maatregelen nodig zijn.  Internationale studenten hebben niet altijd voldoende binding met Nederland en soms lijkt misbruik te worden gemaakt van de studieroute om naar Nederland te migreren.
  • Van alle verblijfsvergunningen in 2010 in Nederland is 5% voor studie.
  • Het aantal internationale studenten stijgt van  8.000 in 2006 tot ruim 10.000 in 2011.
  • De grootste groep studenten komt uit China, op afstand gevolgd door studenten uit de Verenigde Staten, Indonesië, Turkije en India.
  • De internationale studenten zijn succesvol. Het aantal diploma’s dat wordt behaald stijgt elk jaar, van 1.700 in het studiejaar 2005/2006 tot bijna 3.000 in het studiejaar 2010/2011.
  • Bij mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de migratieprocedure wordt opgetreden door verschillende overheids- en onderwijsorganisaties.

 

Onderzoek Nederland: 'Immigratie van internationale studenten naar Nederland', augustus 2012