Inform: ‘Family reunification for beneficiaries of international protection’

EMN-onderzoek naar gezinshereniging (nareis) voor asielstatushouders in EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN.

Onderzoeksperiode – Januari 2017 - juni 2023

Deelnemende landen – België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Griekenland (EL), Finland (FI), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Ierland (IE), Italië (IT), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Deelnemende waarnemende landen EMN – Noorwegen (NO), Servië (RS)

Aanleiding en reikwijdteCover Inform Family reunification

  • Op grond van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn (2003) hebben asielstatushouders, onder gunstige voorwaarden, recht op gezinshereniging met bepaalde familieleden. De afgelopen jaren beïnvloedde Europese jurisprudentie de implementatie van de richtlijn. Het EMN kijkt in dit onderzoek naar de huidige inrichting van het nareisbeleid per EU-lidstaat en waarnemend land van het EMN.
  • Het onderzoek gaat vooral in op:
    1. Het aanvraagproces van nareis door asielstatushouders. Wie kan de aanvraag indienen, waar kan de aanvrager deze indienen, en welke termijnen gelden voor het indienen van een aanvraag onder gunstige voorwaarden?
    2. Het aanleveren van de benodigde documenten. Welke documenten zijn vereist? Wat kan een overheid doen als bepaalde essentiële documenten ontbreken?
    3. Nareis met kinderen. Het onderzoek kijkt vooral naar aanvragen door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Nederland, en nareis met kinderen die ofwel volwassen werden tijdens de aanvraagprocedure van een ouder, ofwel al eerder volwassen waren maar afhankelijk zijn van hun ouders.

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland