Inburgeren voor erkende vluchtelingen niet verplicht in de meeste EU-lidstaten

In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) hoeven erkende vluchtelingen niet verplicht in te burgeren. Nederland is één van de zes lidstaten waar dat wel het geval is. 

Op initiatief van VluchtelingenWerk Nederland zette EMN Nederland een korte vragenlijst uit in de andere EU-lidstaten over het inburgeringsbeleid. De onderzoeksvragen zijn door 25 lidstaten ingevuld.

Inburgeringsbeleid in de EU

  • Zeventien van de lidstaten (inclusief Nederland) die meededen met het onderzoek hebben een inburgeringsbeleid.
  • Nederland is één van de zes lidstaten waar het voor erkende vluchtelingen wettelijk verplicht is om een inburgeringsprogramma te volgen. Naast Nederland zijn dit België (met uitzondering van district Brussel), Duitsland, Estland, Noorwegen en Oostenrijk.
  • In vrijwel alle lidstaten met een inburgeringsbeleid is het de overheid die voor erkende vluchtelingen een inburgeringsprogramma opzet en financiert. In Nederland geldt dat erkende vluchtelingen een lening van de overheid voor  hun inburgeringsprogramma niet hoeven  terug te betalen als ze tijdig aan de inburgeringseisen voldoen.  Deze kwijtschelding geldt niet voor andere  deelnemers aan het inburgeringsprogramma met  een lening van de overheid. 
  • In veertien lidstaten moeten vluchtelingen een concreet resultaat boeken in het inburgeringsprogramma. Bijvoorbeeld door te voldoen aan de aanwezigheidsplicht, het halen van een bepaald taalniveau en/of het zelf aanvragen van sociale voorzieningen.
  • Vier lidstaten (Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk) leggen sancties op aan erkende vluchtelingen als ze niet (tijdig) voldoen aan de inburgeringsplicht. Nederland legt in dat geval een boete op en verplicht de vluchteling alsnog de lening terug te betalen. De verplichting om het inburgeringsprogramma te halen blijft ook daarna.
  • In Malta, Nederland en Noorwegen moeten erkende vluchtelingen voldoen aan het inburgerprogramma voor een permanente verblijfsvergunning en naturalisatie.

Onderzoek

Vrouwen in Amsterdam volgen een inburgeringscursus. | Foto: Jansje Klazinga, 2006
Vrouwen in Amsterdam volgen een inburgeringscursus. | Foto: Jansje Klazinga, 2006