Hervestigings- en humanitaire toelatingsprogramma's in Europa, wat werkt?

Nederland kent een lange traditie hervestiging. Hervestiging is de selectie en overkomst van vluchtelingen van een land waar ze als eerste bescherming hebben gezocht, naar een derde land waar ze als vluchteling een permanente verblijfsstatus krijgen.

Deze inform brengt de programma’s op het gebied van hervestiging, humanitaire toelating en private sponsoring binnen Europa in kaart en geeft de belangrijkste good practices en verbeterpunten weer.

Belangrijkste conclusies

  • 17 lidstaten en Noorwegen hebben hervestigings- en humanitaire toelatingsprogramma's of regelingen of hadden deze in het verleden. Zes lidstaten hebben hier (nog) geen ervaring mee.
  • Hoewel alle programma’s hetzelfde doel voor ogen hebben, verschillen ze onderling in belangrijke mate van elkaar
  • Ten aanzien van hervestiging verschilt de wijze waarop lidstaten het onderkomen, de geografische verdeling en integratie hebben georganiseerd.
  • Hoewel de lidstaten zelf beslissen wie in aanmerking komen heeft de UNHCR een belangrijke rol in het selecteren van de kandidaten.
  • De meeste lidstaten geven dezelfde status aan hervestigde asielzoekers als aan overige asielzoekers.

 

Inform ‘Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works?’ (November 2016)