Nederlandse beleid voor gezinshereniging in kaart

Een groot deel van de migratie uit landen van buiten de Europese Unie (EU) naar Nederland is gezinsmigratie. Om gezinsmigratie in goede banen te leiden stelt de Nederlandse overheid voorwaarden voor gezinshereniging. Ook steunt de overheid gezinsmigranten.

> Terug naar hoofdpagina onderzoek

Het onderzoek van EMN Nederland naar gezinshereniging is onderdeel van het EMN-onderzoek ‘Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices’ (april 2017), dat in 26 lidstaten is uitgevoerd.

Opzet onderzoek Nederland

Het onderzoek van EMN Nederland brengt  het beleid en de praktijk in Nederland voor gezinshereniging in kaart:

  • het Nederlandse beleidskader
  • de voorwaarden voor gezinshereniging
  • de aanvraagprocedure
  • de rechten en plichten die voortvloeien uit gezinshereniging
  • enkele recente beleidswijzigingen
  • cijfers over gezinshereniging en nareis (gezinshereniging van erkende vluchtelingen)
  • publieke discussies