Ad-hoconderzoek: Procesvertegenwoordiging overheid bij afgewezen verblijfsvergunningen

Publicatie ad-hoconderzoek: Wettelijke procesvertegenwoordiging overheid in rechtszaken afgewezen aanvragen verblijfsvergunningen.

Aanleiding

In Nederland is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verantwoordelijk voor aanvragen voor verblijfsvergunningen. In beroepszaken tegen een besluit hierover is de IND (directie Juridische Zaken) ook de procesvertegenwoordiger.

De IND vroeg zich af hoe dit ligt in andere lidstaten. Om ervaringen en good practices tussen lidstaten te delen zijn op verzoek van de IND onderzoeksvragen hierover ingebracht bij EMN Nederland. EMN Nederland zette deze op 4 juli 2019 uit in andere EU-lidstaten (plus Noorwegen, zonder Denemarken) via het interne EMN-onderzoekssysteem.

Onderzoeksvragen

  • Wie is de wettelijke procesvertegenwoordiger voor de overheid in rechtszaken over het afwijzen van een verblijfsvergunning?
  • Is de organisatie die over de aanvragen voor verblijfsvergunningen besluit ook de procesvertegenwoordiger in rechtszaken over afgewezen aanvragen?

 

Opvangcentrum Ter Apel | Foto: Tom van Essenberg, IND, 2018
Opvangcentrum Ter Apel | Foto: Tom van Essenberg, IND, 2018


Resultaten

  • In vrijwel alle lidstaten is de organisatie die beslissingen neemt over de aanvragen voor verblijfsvergunningen (asielaanvragen, aanvragen reguliere verblijfsvergunningen) ook de procesvertegenwoordiger van deze organisaties als een aanvrager in beroep gaat bij de rechtbank. Bij de meeste organisaties is een specifieke afdeling verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging.
  • Wat opvalt is dat alleen in Finland de werknemer die de aanvraag behandelt ook verantwoordelijk is voor de procesvertegenwoordiging.  
  • In een aantal landen zijn aparte juridische organen verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging (Italië), of advocatenkantoren (Cyprus).
  • Wat ook opvalt is dat in een aantal landen de procesvertegenwoordiging afhankelijk is van het type verblijfsvergunning (Kroatië), de aard van het besluit (Verenigd Koninkrijk), of de autoriteit die besluit over het beroep (Noorwegen, Malta). Nederland maakt geen dergelijk onderscheid tussen organisaties die de overheid vertegenwoordigen.


Reacties (22): België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. De reacties van Ierland en Oostenrijk zijn op eigen verzoek niet verder verspreid en daarom niet opgenomen in deze samenvatting. 

Documenten