Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

  • Home
  • Old Tag Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Main

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kinderen en jongeren komen soms zonder begeleiding naar Europa. Lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben afspraken gemaakt over hun opvang. De manier waarop dit gebeurt verschilt echter per lidstaat.

Meestal vragen deze jongeren en kinderen asiel aan bij aankomst in de EU en Nederland. Daarom wordt ook wel van minderjarige asielzoekers gesproken in plaats van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling:
- is bij aankomst in de Europese Unie (EU) en Nederland jonger dan achttien jaar
- is zonder begeleiding van een volwassene, bijvoorbeeld een ouder of meerderjarige bloedverwant
- heeft een nationaliteit van buiten de EU of is staatloos

De EU ziet kinderen en jongeren als een kwetsbare groep migranten, net zoals ouderen, gehandicapten, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en zwangere vrouwen. Voor deze kwetsbare groepen heeft de EU specifieke regels en procedures, onder andere voor de opvang en beoordeling van verblijfsaanvragen. Voor amv’s is deze vastgelegd in de Kwalificatierichtlijn. Toch verschillen EU-lidstaten in de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld in de definities die landen aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijdsdefinitie van minderjarigen en de vraag of een minderjarige zonder begeleiding is.