Skip to main content

Main Area

Main

Jaaroverzicht EU 2015

Jaaroverzicht van de ontwikkelingen in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief een jaaroverzicht in statistieken.

EMN Jaaroverzicht EU 2015 (Engels)