Migratiebeleid per EU-lidstaat in kaart

De EMN Country Factsheets geven de meest relevante cijfers over migratie- en asiel per EU-lidstaat over 2019. Met onderling goed vergelijkbare data over de afgelopen vier jaar. Sla de factsheets erop na voor informatie over economische migratie, asiel, mensenhandel, alleenstaande minderjarige migranten en meer.

> EMN Country Factsheets 2019, EU Member States and Norway
> Country Factsheet Netherlands 2019

EU Vlaggen