Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratiebeleid in 2021

Het Jaaroverzicht 2021 van EMN Nederland (Engels) geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratiebeleid per migratiethema. Met naast wets-en beleidsontwikkelingen uitgebreide cijfermatige informatie en statistieken over verschillende migratiethema's.

Jaaroverzicht EMN Nederland: 'Annual report 2021 | Migration and asylum in The Netherlands'

Onderwerp - Overzicht Nederlands migratiebeleid in 2021. Thema's: hoofdthema's binnen het politieke en maatschappelijke debat, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) en andere kwetsbare groepen, nationaliteit en staatloosheid, grenscontrole aan de EU-buitengrenzen, internationale bescherming (asiel), integratie en inclusie, irreguliere migratie (inclusief mensensmokkel), maatregelen tegen mensenhandel, migratie en ontwikkeling, reguliere migratie (gezinsmigratie, economische migratie, studiemigratie), terugkeer (vrijwillig en gedwongen), visumbeleid en Schengen.

Beleidsperiode – 2021 

Publicaties