EMN Quarterly 38: Migratiebeleid Europese Unie | 1e kwartaal 2022

Overzicht van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in januari-maart 2022, met statistieken over onder andere aantallen asielaanvragen. Thema's onder meer: asiel, alleenstaande minderjarige migranten, legale migratie, integratie, grensbewaking, irreguliere migratie, terugkeer en mensenhandel. 

> EMN Quarterly 38, mei 2022

Asielaanvragen in de EU-27, januari 2021 - december 2021