EMN Jaaroverzicht: migratiebeleid EU en EU-lidstaten in 2021

EMN-jaaroverzicht 2021 met een uitgebreid overzicht van het migratiebeleid van de EU en per EU-lidstaat, met een focus op nieuwe wetgeving en maatregelen.

Jaaroverzicht EMN: 'Annual report on Migration and Asylum 2021'

Onderzoeksperiode – 2021

Deelnemende landen – België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Denemarken (DE), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Georgië (GE), Noorwegen (NO)

Inhoud

  • Overzicht van de belangrijkste wet- en beleidswijzigingen per EU-lidstaat voor migratie van buiten de EU op het vlak van: reguliere migratie, internationale bescherming (asiel), alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) en andere kwetsbare groepen, integratie en inclusie, nationaliteit en staatloosheid, grenscontrole aan de EU-buitengrenzen, irreguliere migratie (inclusief mensensmokkel), maatregelen tegen mensenhandel, terugkeer, en migratie en ontwikkeling. Met uitgebreide statistieken, zoals de aantallen asielaanvragen van buiten de EU, het aantal slachtoffers van mensenhandel en het aantal migranten dat terugkeerde naar het land van herkomst.
  • Overzicht van de belangrijke wet- en beleidswijzigingen op EU-niveau en in de lidstaten, Noorwegen en Georgië. Daarbij is er ook aandacht voor de invloed van maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen in de EU en daarbuiten. In 2021 was de impact van COVID-19 nog groot, EU-lidstaten namen dan ook maatregelen op het vlak van migratie en asiel om dit op te vangen. Ook zorgden conflicten en geopolitieke instabiliteit wereldwijd voor uitdagingen aan de EU-grenzen. Onder meer de politieke onrust in Belarus en de val van de Afghaanse regering hadden gevolgen voor het migratiebeleid van de EU.

Publicaties 'EMN Annual report on Migration and Asylum 2021'