EMN Bulletin 36: Migratiebeleid Europese Unie | 3e kwartaal 2021

Overzicht van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in juli-september 2021, met statistieken over onder andere aantallen asielaanvragen. Thema's onder meer: asiel, alleenstaande minderjarige migranten, legale migratie, integratie, grensbewaking, irreguliere migratie, terugkeer en mensenhandel. 

> EMN Bulletin 36, December 2021

Asielaanvragen in de EU-27, Q2 2021 (april-juni)