EMN Bulletin 33: Migratie- en asielbeleid Europese Unie | 4e kwartaal 2020

Overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2020, met statistieken over onder meer de aantallen asielaanvragen in Europa. Thema's onder meer: asiel, alleenstaande minderjarige migranten, legale migratie, integratie, grensbewaking, irreguliere migratie, terugkeer en mensenhandel.

> EMN Bulletin 33, februari 2021

 

Aantallen asielaanvragen Europa 2020