EMN Bulletin 30: Migratie- en asielbeleid Europese Unie, 1e kwartaal 2020

In het 1e kwartaal van 2020 namen EU-lidstaten steeds meer maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19. Lidstaten pasten hun migratie- en asielbeleid ingrijpend aan, onder andere door het deels sluiten van de grenzen en het stilleggen van asielprocedures.

Beleidsontwikkelingen Covid-19 EU en EU-lidstaten
 

 • Algemene richtlijnen Europese Commissie (EC) - Op 30 maart 2020 stelde de EC richtlijnen vast voor het uitvoeren van maatregelen door lidstaten tegen de verspreiding van COVID-19. De adviezen en praktische instructies uit de richtlijn ondersteunen lidstaten in het beperken van niet-essentiële reizen van buiten de EU, het repatriëren van burgers, het EU-visumbeleid en het uitvoeren van een gezamenlijk grensbeleid. Samenwerking tussen lidstaten moet ervoor zorgen dat migratie naar en binnen de EU veilig, legaal en rechtvaardig gebeurt.
   
 • Internationale bescherming - Meerdere EU-lidstaten en Noorwegen voerden maatregelen uit (voor opvangcentra, voor asielprocedures), waaronder:

- het opzetten van informatiecampagnes in opvangcentra (BG, HR, IE, MT, SI, SK)
- het opschorten van de dienstverlening in opvangcentra voor asielprocedures (BE, CY, DE, EE, FI, HU, IE, MT, NO, SE, SI)
- preventieve maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19  in opvangcentra (BE, BG, CZ, HR, IE, MT, NO, SE, SI, SK)
- het stimuleren van alternatieve procedures voor asielaanvragen op afstand (BE, DE, HR, MT, NO, SI)
- het tijdelijk opschorten van het verwerken van nieuwe asielaanvragen (BE, NL, SI)
- het opschorten van de overdracht van migranten  naar de lidstaat waar ze eerder asiel hebben aangevraagd, de Dublin transfers (BG, CZ, DE, EE, HR)

 

 • Legale migratie - Negen lidstaten verlengden hun deadlines voor verblijfsvergunningen en andere vergunningen (BG, CZ, EE, FR, IE, LU, LV, PT). In andere lidstaten en Noorwegen werden aanvraagprocedures voor visa en andere vergunningen aangepast of opgeschort (CZ, EE, FI, HR, IE, MT, NL, NO, SE, SK). Het toepassen van alternatieve asielprocedures voor legale migratie op afstand werd gestimuleerd of verplicht gesteld in drie lidstaten (HR, MT, SE). In Noorwegen en Zweden werden kantoren gesloten of beperkt opengesteld. Drie lidstaten voerden vrijheidsbeperkende maatregelen in en maatregelen voor de arbeidsmarkt (DE, FI, IE).
   
 • EU-buitengrenzen, Schengengrenzen - Dertien lidstaten en Noorwegen (AT, BE, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, LT, LV, NO, PL, PT, SK) herintroduceerden controles aan hun grenzen. Tien lidstaten en Noorwegen voerden een reisverbod in (CY, CZ, DE, EE, FR, HR, HU, LT, NL, NO, SK). Oostenrijk en Cyprus stelden gezondheidsverklaringen  verplicht om het land in te kunnen. Drie lidstaten (EE, FI, LV) breidden tijdelijk de capaciteit van hun grenswachten uit.
   
 • Irreguliere migratie, terugkeer - De beperkingen in het vliegverkeer maakten het voor lidstaten lastig of onmogelijk terugkeerbeleid naar landen van herkomst uit te voeren. Gedwongen terugkeer werd daardoor opgeschort of aanzienlijk verminderd in zes lidstaten en Noorwegen (BE, BG, CZ, HR, MT, NO, SK), voor vrijwillige terugkeer was dit het geval in vier lidstaten (BE, ES, IE, SK). België en Noorwegen lieten een aantal migranten uit bewaring vrij omdat terugkeer onmogelijk was. België en Zweden meldden preventieve maatregen in detentiecentra om infecties tegen te gaan.
   
  Lees het volledige EMN Bulletin 30 en de Annex voor alle EU-beleidsontwikkelingen op het vlak van Covid-19, alleenstaande minderjarige asielzoekers, asiel, legale migratie, terugkeer, irreguliere migratie, mensenhandel en meer.
   

> EMN Bulletin 30, mei 2020
> Annex EMN Bulletin 30, maatregelen EU-lidstaten Covid-19, mei 2020

EMN-leden Europa (EU-lidstaten, plus Noorwegen, zonder Denemarken)

België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (ES), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (GR), Hongarije (HU), Ierland (IE),  Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Oostenrijk (AT), Polen (PO), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE).

EMN-leden