Vacature: Twee stageplekken bij het Europees Migratienetwerk Nederland

EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk doe je waardevolle werkervaring op. Ontdek hoe het is om in een Europese omgeving en binnen de Rijksoverheid te werken. Leer over migratie- en asielbeleid in Nederland en Europa en hoe EMN Nederland onderzoeken hiernaar uitvoert. 

Wie zijn wij?

Het Europees Migratienetwerk (EMN) is een Europees onderzoeknetwerk dat wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. Het EMN informeert Europese en Nederlandse beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld, onderzoekers en het algemeen publiek over migratie- en asielbeleid in de EU-lidstaten. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben een nationaal contactpunt van het EMN. In Nederland is dit contactpunt ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag bij de afdeling Onderzoek en Analyse (O&A). De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het EMN voert jaarlijks twee grote en meerdere korte onderzoeken uit. EMN Nederland brengt voor deze onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart en vergelijkt deze met andere lidstaten. De onderwerpen komen vanuit alle nationale contactpunten in de EU-lidstaten. Nederland zet ook zelf onderzoeksvragen uit op verzoek van Nederlandse beleidsmakers en netwerkpartners. De onderzoeksresultaten delen we onder meer op www.emnnetherlands.nl en via webinars en events.

Ook stelt het EMN jaarlijks een overzicht op van ontwikkelingen op het gebied van migratie-, integratie- en asielbeleid in de EU-lidstaten, EMN Nederland doet dit voor Nederland. 

Wie zoeken we? 

Met een stage bij EMN Nederland kun je waardevolle en relevante ervaring opdoen. We zoeken hiervoor een gemotiveerde Masterstudent(e) met affiniteit voor onderzoek naar migratie en asiel. Je bent analytisch en hebt een goede schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels. Bij EMN Nederland houd je je bezig met wisselende onderwerpen met verschillende deadlines. Daarom is het belangrijk dat je goed zelfstandig en projectmatig kunt werken, flexibel bent, en ook goed overzicht kunt houden. Daarnaast ben je communicatief vaardig en werk je goed in een team. 

Wat ga je doen?

Als stagiair maak je deel uit van het team van EMN Nederland, dat bestaat uit een coördinator, vier wetenschappelijke medewerkers, een onderzoeksmedewerker, een redacteur en een communicatieadviseur. Je kunt aan al onze activiteiten een bijdrage leveren. Je werkt mee aan alle fasen van EMN-onderzoeken en doet of helpt mee met EMN-activiteiten, zoals Europese overleggen of het organiseren van evenementen. Ook lever je een bijdrage aan het jaarlijkse beleidsoverzicht dat het EMN opstelt over ontwikkelingen op het gebied van migratie, integratie en asiel, en doe je mee aan de beantwoording van ad-hocvragen. Dat zijn korte vragenlijsten over uiteenlopende onderwerpen die lidstaten of de Commissie via het EMN aan elkaar voorleggen. 

Wat we je bieden

We bieden je een interessante stage in een hecht team van fijne collega’s. Je krijgt inzicht hoe het is om voor de Rijksoverheid en in een internationale context te werken en leert over zowel het Europese als het Nederlandse asiel- en migratiebeleid. Je krijgt daarbij taken die voor de organisatie van wezenlijk belang zijn, waardoor je een volwaardig lid van het EMN-team bent. Ook is er tijdens de stage ruimte om kennis te maken met de Nederlandse migratieketen in de praktijk, door meeloopdagen en het bijwonen van voorlichtingsactiviteiten. De stagevergoeding is conform de stagevergoedingen voor stagiairs binnen de Rijksoverheid.

Wat we van je verwachten

  • Je bent bezig met een WO Masteropleiding en hebt affiniteit voor migratie en asiel.
  • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels.
  • Je bent beschikbaar voor 32-36 uur in de week, tussen augustus 2024 en februari 2025 voor 5 tot 6 maanden. De exacte begin- en einddatum kan in onderling overleg worden bepaald.

Enthousiast?

Mail je curriculum vitae met motivatiebrief uiterlijk vrijdag 31 mei ter attentie van Hans Lemmens (coördinator EMN Nederland) naar j.gloerich@ind.nl. De sollicitatiegesprekken zijn in juni 2024.

Voor meer informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jasper Gloerich (j.gloerich@ind.nl, 06 5015 1825).

Voor deze stage is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Internationale studenten in gesprek. Bron: Hollandse Hoogte.
Internationale studenten Maastricht University, 2015 | Foto: Harry Heuts