Save the date, 24 april: conferentie 'Nareis in Europa en Nederland'

Het nareisbeleid van EU-lidstaten valt onder de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De invulling en uitvoering daarvan bepalen lidstaten deels zelf. De conferentie van EMN Nederland, in samenwerking met EMN België, gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen lidstaten. De focus ligt op de invloed van Europese jurisprudentie van de afgelopen jaren.

 

Conferentie 'Nareis in Europa en Nederland'

Datum – 24 april 2024, 11.30-18.00 (inclusief lunch, borrel)

Locatie – World Trade Center (WTC) The Hague

Organisatie - EMN Nederland, EMN België

Voertaal - Engels

Nareis gaat over de hereniging met achtergebleven familieleden van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Programma
EMN Nederland en EMN België presenteren de resultaten van het nieuwe EMN-onderzoek naar het beleid voor de aanvraagprocedure van nareis, de benodigde middelen om de familieband aan te tonen en gezinshereniging met kinderen. Het onderzoek vergelijkt het beleid van EU-lidstaten. In de daaropvolgende paneldiscussie gaan nationale en Europese experts in op de verschillen en overeenkomsten tussen landen, en de gevolgen van recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie voor het uitvoeren van nareisbeleid.

Meer informatie over het programma en de registratie volgt binnenkort.