Onderzoeken Europees Migratienetwerk in 2024

Overzicht van de lopende EMN-onderzoeken naar het migratiebeleid van de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (Noorwegen; Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Servië). De onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen landen inzichtelijk voor verschillende migratiethema's. Het EMN ondersteunt hiermee beleidsmakers in het ontwikkelen van nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het EMN, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN Studies) als voor onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). In benchmarks vergelijkt EMN Nederland de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van alle onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken, zie: Onderzoeken. Voor de beleidsoverzichten van EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) en per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Lopende onderzoeken

Vrouwen in Amsterdam volgen een inburgeringscursus. | Foto: Jansje Klazinga, 2006
Vrouwen in Amsterdam volgen een inburgeringscursus. | Foto: Jansje Klazinga, 2006

Titel: ‘Monitoring the integration of third-country nationals’
Thema’s: Integratie
Soort: EMN Inform, two-pager EMN Nederland
Publicatie: Mei 2024
Overzicht van de manier waarop de integratie van migranten van buiten de EU door EU-lidstaten en waarnemende landen is georganiseerd. Is het monitoren van integratie in beleid en wetgeving vastgelegd, wat is de impact van het monitoren op integratiebeleid? In de aanvullende two-pager vergelijkt EMN Nederland het Nederlandse beleid met het beleid van de andere EU-lidstaten.

Titel: ‘Comparative analysis on the implementation of coherent return and reintegration assistance’
Thema
: Terugkeer
Soort: EMN Inform

Publicatie: Juni 2024

Ondersteuning bij terugkeer en herintegratie is belangrijk voor een effectief en duurzaam terugkeerbeleid. Onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van terugkeerondersteuning door EU-lidstaten, en het informeren van migranten hierover.

Titel: ‘The Application of the Temporary Protection Directive: Challenges and Good Practices in 2023’
Thema: Tijdelijke bescherming
Soort: EMN Study, benchmark EMN Nederland
Publicatie: Juni 2024

Hoe gaan EU-lidstaten om met de verschillende aspecten van tijdelijke bescherming, zoals opvang, toegang tot onderwijs en werk, gezondheidszorg en sociale voorzieningen? Dit onderzoek geeft een overzicht van de uitdagingen en good practices in de lidstaten. In de aanvullende benchmark maakt EMN Nederland een uitgebreide vergelijking tussen het Nederlandse beleid en het beleid van de andere EU-lidstaten. 

Titel: 'Labour Market Integration of beneficiaries of temporary protection from Ukraine'
Thema's: Arbeidsmarktintegratie, Richtlijn Tijdelijke Bescherming
Soort: Two-pager EMN Nederland
Publicatie: Juni 2024

De EU-Richtlijn Tijdelijke Bescherming zorgt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de EU en geeft hen toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en gezondheidszorg. Dit onderzoek kijkt specifiek naar de toegang tot de arbeidsmarkt. Hoe faciliteren en stimuleren EU-lidstaten arbeidsparticipatie, hoe is bestaanszekerheid gegarandeerd, welke overbruggingsmaatregelen zijn er voor de overgang naar economische zelfstandigheid? Met ook aandacht voor sociaaleconomische factoren (waaronder de demografie van de beroepsbevolking, genoten onderwijs, diploma’s, competenties) en cijfermatige informatie over arbeidsdeelname van diegenen die onder de richtlijn vallen en in welke sectoren ze werken. De two-pager van EMN Nederland vergelijkt het Nederlandse beleid met het beleid van de andere EU-lidstaten, en is gebaseerd op de EMN Inform 'Labour Market Integration of beneficiaries of temporary protection from Ukraine' (mei 2024, samenwerking EMN-OECD).

Titel: 'Inform on migration and development cooperation'
Thema: Migratie en ontwikkeling
Soort: EMN Inform, two-pager EMN Nederland
Publicatie: Juni 2024

Migratie en ontwikkelingssamenwerking hebben veel raakvlakken. Een aantal EU-lidstaten wil migratieonderwerpen beter verbinden met, of plaatsen in het bredere kader van, ontwikkelingssamenwerking. Ondanks een groeiende nadruk op de koppeling tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking in verschillende internationale beleidsvoorstellen (zoals van de VN, OECD en de EU), ontbrak een overzicht van nationale beleidsontwikkelingen en initiatieven op dit vlak. Dit onderzoek brengt deze in kaart. 

Titel: Practices and challenges in identifying victims of torture and ill-treatment in the context of international and temporary protection’ (in samenwerking met het Rode Kruis)
Thema’s: Asiel, tijdelijke bescherming
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland
Publicatie: Juni 2024
Hoe gaan lidstaten om met het identificeren en rapporteren van slachtoffers van marteling onder asielzoekers en begunstigden van tijdelijke bescherming? Centraal in dit onderzoek staan de relevante richtlijnen en trainingen voor betrokken medewerkers en het aanvragen van juridisch-medische verslagen. Onderzoek in samenwerking met het Rode Kruis. In de aanvullende two-pager vergelijkt EMN Nederland het Nederlandse beleid met het beleid van de andere EU-lidstaten.

Titel: 'Implementation of measures for civic training as the main tool for integration of third country nationals' 
Thema: Inburgering
Soort: EMN Inform, two-pager EMN Nederland
Publicatie: Juni 2024

Overzicht van hoe EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN omgaan met inburgeringscursussen om het integreren van migranten te bevorderen. In de aanvullende two-pager vergelijkt EMN Nederland het Nederlandse beleid met het beleid van de andere EU-lidstaten.

Titel: ‘Processing of biometric data of third-country nationals’
Thema’s: Digitalisering, asiel, reguliere migratie, terugkeer
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland

Publicatie: Juli 2024
Hoe verzamelen landen biometrische gegevens van migranten, en met welk doel? Dit onderzoek gaat in op de praktische ervaringen met biometrische dataverzameling van migranten en de juridische aspecten daarvan. Met medewerking van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten. In de aanvullende two-pager vergelijkt EMN Nederland het Nederlandse beleid met het beleid van de andere EU-lidstaten.

Titel: 'Illegal employment of third-country nationals: 2017-2022 situation analysis'
Thema’s: Illegale arbeid, arbeidsuitbuiting
Soort: EMN Study, benchmark EMN Nederland
Publicatie: Juli 2024 

Illegale arbeid en arbeidsuitbuiting van migranten van buiten de EU staan centraal in dit onderzoek. Per economische sector gaat het onderzoek in op de omvang hiervan, met een overzicht van nieuwe maatregelen van lidstaten om illegale arbeid aan banden te leggen. Dit onderzoek is een update van het gelijknamige onderzoek uit 2016In de aanvullende benchmark maakt EMN Nederland een uitgebreide vergelijking tussen het Nederlandse beleid en het beleid van de andere EU-lidstaten. 

 

Kaartje Europa met EMN-leden en waarnemende landen EMN