Effectiviteit terugkeer naar landen van herkomst (EU) – wat werkt?

Ruim de helft van de lidstaten van de Europese Unie (EU) heeft sinds 2015 het terugkeerbeleid aangepast. Een grote uitdaging blijft dat migranten uit het zicht kunnen raken van de autoriteiten om terugkeer te voorkomen. Daarnaast komt het voor dat herkomstlanden weigeren om migranten terug te nemen. Een ‘good practice’ voor effectief terugkeerbeleid is het combineren van een terugkeerbesluit met een besluit tot beëindiging van een legaal verblijf.

Dit blijkt uit EMN-onderzoek over de effectiviteit van terugkeer. EMN voerde dit onderzoek uit omdat terugkeer van migranten één van de pijlers van het Europees asiel- en migratiebeleid is. Het terugkeerproces van migranten is echter niet effectiever geworden sinds de toename van het aantal terugkeerbesluiten in 2014.

Onderzoeken en samenvattingen