Nieuws netwerk | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Bron: UAF
Vijf gemeenten creëren kansen voor vluchtelingen
7 december 2017
Weer vijf gemeenten, nu in Zuid-Holland, die zich samen met het UAF gaan inspannen voor de toekomstkansen van vluchtelingen!
Bron: Binnenlands Bestuur
Cijfers over inburgering per gemeente online
12 april 2017
Cijfers over inburgeringsplichtigen en hun vorderingen, slagingscijfers voor het examen, verleende vrijstellingen en het aantal opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de inburgeringsplicht staan vanaf woensdag 12 april online.
Bron: CBS
Ruim 100 duizend inwoners erbij in 2017
2 januari 2017
De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid. Net als een jaar eerder kwamen er per saldo ongeveer 100 duizend mensen bij, vooral door buitenlandse migratie. Inmiddels telt Nederland bijna 17,2 miljoen geregistreerde inwoners.
Bron: ACVZ
Profileren en selecteren: advies over het gebruik van profilering in de…
8 november 2016
De ACVZ pleit in dit advies voor de ontwikkeling van een helder en toekomstgericht kader voor het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.
Bron: CBS
Bijna 9 duizend asielkinderen onder 12 in 2016
Mei 2016
Volgens het CBS kwamen in 2016 31.200 asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4.000 duizend kinderen onder de 5 jaar en 4.600 kinderen in de basisschoolleeftijd (5-12).