Nieuws netwerk | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Bron: WODC
Migratie in beeld: Trends en cijfers
6 december 2018
Het WODC geeft met de uitgave 'Migratie in beeld' inzicht in migratie naar en vanuit Nederland. Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het buitenland, voor de liefde of voor het werk.
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam
Cursus 'Actualiteiten vluchtelingenrecht' (VU), 29 november 2018
12 oktober 2018
Het vluchtelingenrecht staat volop in de aandacht en de ontwikkelingen gaan snel. In deze cursus komen de meest actuele ontwikkelingen in het vluchtelingenrecht aan de orde.
Bron: EASO
Aantal asielaanvragen EU stabiel in zomermaanden
11 oktober 2018
Een analyse van de European Asylum Support Office (EASO) toont aan dat het aantal asielzoekers in de EU+ (EU plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) in de zomermaanden van 2018 ongeveer gelijk is gebleven.
Bron: EASO
Jaarrapport EASO 2017 over asiel in de Europese Unie
20 september 2018
Jaarrapport 2017 van de European Asylum Support Office (EASO) over asiel in de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland (EU+).  
Bron: EASO
Number of asylum applications lodged in EU in early summer remains stable
6 augustus 2018
Recent analyses released by the European Asylum Support Office (EASO) reveal that the number of applications for international protection lodged in the EU+ in June 2018 registered a slight decrease compared to the previous month.
Bron: Algemene Rekenkamer
Onderzoek asielstroom 2014–2016: een cohort asielzoekers in beeld
11 juni 2018
De Algemene Rekenkamer concludeert dat betrokken instanties binnen de asielketen veerkracht hebben getoond bij de grote instroom asielzoekers. Onderzoek naar de asielinstroom in de periode 2014-2016 laat zien dat Dublinafspraken niet goed worden nageleefd.
Bron: VluchtelingenWerk Nederland
IntegratieBarometer 2018 van VluchtelingenWerk Nederland gepubliceerd
16 april 2018
Uit de IntegratieBarometer blijkt onder andere dat vluchtelingen zeer gemotiveerd zijn om in te burgeren, maar dat bijna de helft van hen niet op tijd slaagt voor het inburgeringsexamen.
Bron: CBS
Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen
27 maart 2018
In 2017 is 77 procent van de volwassen bevolking van mening dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, 8 procent vindt van niet en 15 procent staat hier neutraal tegenover. Voor economische migranten is minder draagvlak.
Bron: ACVZ
Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning
5 maart 2018
In deze toekomstverkenning biedt de ACVZ handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan.
Bron: EASO
EU+ receives 43% fewer asylum applications in 2017
1 February 2018
The European Asylum Support Office (EASO) has published data on asylum trends in the EU+ in 2017 on a newly enhanced interactive portal. The results show a significant decrease in lodged applications for asylum compared with 2016, with 40% of decisions in 2017 being positive.