Skip to main content

Main Area

Main

Jaaroverzicht EMN EU 2016

Jaaroverzicht van de ontwikkelingen in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief een jaaroverzicht in statistieken.

EMN Jaaroverzicht 2016 (Engels)