Onderzoeken Europees Migratienetwerk 2023-2024

Overzicht van de lopende en komende EMN-onderzoeken naar het migratiebeleid van de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (Noorwegen; Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Servië). De onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen landen inzichtelijk. Het EMN ondersteunt hiermee beleidsmakers in het ontwikkelen van nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het EMN, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN Studies) als voor onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). In benchmarks vergelijkt EMN Nederland de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van alle onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken, zie: Onderzoeken. Voor de beleidsoverzichten van EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) en per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Lopende onderzoeken

Titel: ‘Resettlement, humanitarian admissions and community sponsorship programmes’
Thema’s: Hervestiging
Soort: Two-pager EMN Nederland
Publicatie: Augustus 2023

Het aantal ontheemden wereldwijd stijgt. Alternatieve middelen om ontheemde bevolkingsgroepen op te vangen worden steeds belangrijker. Wat waren de beleidsontwikkelingen in EU-lidstaten voor hervestiging, toelating op humanitaire gronden en gemeenschapsprogramma’s in de periode 2016-2022?

Titel: ‘Integration of asylum applicants in the labour market’
Thema´s: Asiel, integratie arbeidsmarkt
Soort: EMN Study
Publicatie: September 2023

Hoe kunnen asielzoekers integreren in de arbeidsmarkt van het land waar ze worden opgevangen? Overzicht van de regelgeving en maatregelen in de verschillende lidstaten.

Titel: ‘Processing of biometric data of third-country nationals’Abstracte weergave digitalisering met hand in data
Thema’s: Digitalisering, asiel, reguliere migratie
, terugkeer
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland
Publicatie: November 2023

Hoe verzamelen landen biometrische gegevens van migranten, en met welk doel? Dit onderzoek gaat in op de praktische ervaringen met biometrische dataverzameling van migranten en de juridische aspecten daarvan. Met medewerking van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten.

Titel: ‘Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals’ 
Thema: Digitalisering
Soort: EMN Inform, two-pager EMN Nederland
Publicatie: December 2023

Welke ervaringen hebben EU-lidstaten met het digitaliseren van identiteits- en verblijfsdocumenten van migranten? Dit onderzoek geeft inzicht in de kansen en aandachtspunten bij verdergaande digitalisering.

Titel: ‘Access to autonomous housing in the context of international protection’
Thema’s: Integratie, Asiel
Soort: EMN Inform, two-pager EMN Nederland
Publicatie: December 2023

Toegang tot adequate huisvesting is een belangrijk onderdeel van integratie. Dit onderzoek kijkt hoe landen hun huisvestingsbeleid voor asielstatushouders vormgeven.

Titel: ‘Family reunification of beneficiaries of international protection’
Thema’s: Nareis, gezinshereniging
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland
Publicatie: December 2023

Hoe is gezinshereniging met statushouders (nareis) in de verschillende landen geregeld? Onderzoek naar het beleid voor de aanvraagprocedure van nareis, de documenteneisen, en gezinshereniging met kinderen. De focus ligt op de invloed van Europese jurisprudentie van de afgelopen jaren.

Titel: Practices and challenges in identifying victims of torture and ill-treatment in the context of international and temporary protection’ (in samenwerking met het Rode Kruis)
Thema’s: Asiel, tijdelijke bescherming
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland
Publicatie: December 2023
Hoe gaan lidstaten om met het identificeren en rapporteren van slachtoffers van marteling onder asielzoekers en begunstigden van tijdelijke bescherming? Centraal in dit onderzoek staan de relevante richtlijnen en trainingen voor betrokken medewerkers en het aanvragen van juridisch-medische verslagen. Onderzoek in samenwerking met het Rode Kruis.

Titel: ‘Monitoring the integration of third-country nationals’
Thema’s: Integratie, monitoren
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland
Publicatie: December 2023
Overzicht van de wijzen waarop de integratie van migranten van buiten de EU door EU-lidstaten en waarnemende landen is georganiseerd. Is het monitoren van integratie in beleid en wetgeving vastgelegd, wat is de impact van het monitoren op integratiebeleid?

Titel: ‘The Application of the Temporary Protection Directive: Challenges and Good Practices in 2023’
Thema: Tijdelijke bescherming
Soort: EMN Study
Publicatie: Februari 2024

Hoe gaan lidstaten om met de verschillende aspecten van tijdelijke bescherming, zoals opvang, toegang tot onderwijs en werk, gezondheidszorg en sociale voorzieningen? Dit onderzoek geeft een overzicht van de uitdagingen en good practices in de lidstaten.

Titel: 'Illegal employment of third-country nationals: 2017-2022 situation analysis'
Thema’s: Illegale arbeid, arbeidsuitbuiting
Soort: EMN Study
Publicatie: April 2024 

Illegale arbeid en arbeidsuitbuiting van migranten van buiten de EU staan centraal in dit onderzoek. Per economische sector gaat het onderzoek in op de omvang hiervan, met een overzicht van nieuwe maatregelen van lidstaten om illegale arbeid aan banden te leggen. Dit onderzoek is een update van het gelijknamige onderzoek uit 2016.

Te starten onderzoeken

Titel: ‘Comparative analysis on the implementation of coherent return and reintegration assistance’
Thema
: Terugkeer
Soort: EMN Inform, 
two-pager EMN Nederland
Publicatie: December 2023

Ondersteuning bij terugkeer en herintegratie is belangrijk voor een effectief en duurzaam terugkeerbeleid. Onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van terugkeerondersteuning door EU-lidstaten, en het informeren van migranten hierover.

Kaartje Europa met EMN-leden en waarnemende landen EMN