Lopende onderzoeken Europees Migratienetwerk 2023

Overzicht van de lopende EMN-onderzoeken naar het migratiebeleid van de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (naast Noorwegen: Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Servië). De onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen landen inzichtelijk. Het EMN ondersteunt hiermee beleidsmakers in het ontwikkelen van nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het EMN, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN-onderzoeken) als voor onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). In benchmarks vergelijkt EMN Nederland de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van alle onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken, zie: Onderzoeken. Voor de beleidsoverzichten van EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) en per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Onderzoeken

Titel: ‘Enhancing prospects of displaced populations in non-EU first reception and transit countries’
Thema’s: Asiel, opvang regio
Soort: Two-pager EMN Nederland bij EMN Inform 'Enhancing prospects of displaced populations in non-EU first reception and transit countries’
Publicatie: April 2023

Het merendeel van ontheemde bevolkingsgroepen wereldwijd (72%) verblijft in buurlanden. Vaak zijn dit lage- tot middeninkomenslanden met weinig beschikbare middelen voor het ondersteunen van deze groepen. WaMensen waden door een overstroomde rivier, Indiat is het beleid van EU-lidstaten om de vooruitzichten van ontheemden te verbeteren in landen van buiten de EU van eerste opvang en doorreis? Hoe verhoudt het Nederlandse beleid zich tot het beleid van andere EU-lidstaten?

Titel: ‘Migration and displacement related to climate change, environmental degradation and natural disasters’
Thema’s: Asiel, klimaatverandering, irreguliere migratie
Soort: EMN Inform
Publicatie: April 2023

Natuurrampen, klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen huidige migratie- en vluchtelingenstromen aanzienlijk beïnvloeden. Deze Inform brengt het beleid en de praktijk van lidstaten in kaart (lokaal/regionaal/landelijk) om klimaatgerelateerde migratie en ontheemding op te vangen.

Titel: ‘The right of accompanied minors to be heard in international protection procedures’
Thema’s: Asiel, begeleide kinderen
Soort: EMN Inform
Amv's in Europa
Publicatie: April 2023
De afgelopen jaren was er veel aandacht voor de positie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in de asielprocedure. Ook begeleide kinderen bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Hoe waarborgen EU-lidstaten het recht van begeleide kinderen om tijdens de asielprocedure gehoord te worden en hun mening mee te laten wegen?

Titel: ‘Resettlement, humanitarian admissions and community sponsorship programmes’
Thema’s: Hervestiging
Soort: EMN Inform
Publicatie: Mei 2023

Het aantal ontheemden wereldwijd stijgt. Alternatieve middelen om ontheemde bevolkingsgroepen op te vangen worden steeds belangrijker. Wat waren de beleidsontwikkelingen in EU-lidstaten voor hervestiging, toelating op humanitaire gronden en gemeenschapsprogramma’s in de periode 2016-2022?

Titel: ‘Integration of asylum applicants in the labour market’
Thema´s: Asiel, integratie arbeidsmarkt
Soort: EMN Study
Publicatie: Mei 2023

Hoe kunnen asielzoekers integreren in de arbeidsmarkt van het land waar ze worden opgevangen? Overzicht van de regelgeving en maatregelen in de verschillende lidstaten hiervoor. EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen en de andere waarnemende landen van het EMN).