Lopende onderzoeken EMN Nederland 2022

Overzicht van lopende EMN-onderzoeken en beleidsoverzichten over migratiebeleid in lidstaten van de Europese Unie (EU). De onderzoeken komen tot stand met bijdragen van de EMN-contactpunten in de EU-lidstaten, de onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten inzichtelijk. Zo ondersteunt het EMN beleidsmakers in het ontwikkelen van nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor de grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN Studies) als voor de onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). Voor de grote onderzoeken vergelijkt EMN Nederland, door het opstellen van benchmarks, de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van eerdere onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken (EMN Studies, EMN Informs, benchmarks EMN Nederland) zie: Onderzoeken. Daarnaast geven de beleidsoverzichten van het EMN een overzicht van migratiebeleid in de EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) of per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Lopende EMN-onderzoeken in EU-lidstaten

Titel: 'Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures'
Thema´s: Irreguliere migratie, terugkeer, detentie
Soort: EMN Study, benchmark EMN Nederland
Publicatie: Januari 2022
Overeenkomsten en verschillen in beleid van EU-lidstaten voor internationale beschermings- en terugkeerprocedures. Opgenomen in de onderzoeksresultaten is een overzicht van de alternatieven voor vreemdelingenbewaring in lidstaten. In een aparte benchmark vergelijkt EMN Nederland de Nederlandse onderzoeksresultaten met de resultaten van andere EU-lidstaten, wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?

Titel: 'Datamanagement in asielprocedures, de situatie in Nederland vergeleken met andere EU-lidstaten' 
Thema´s: Datamanagement, asiel
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het EMN-onderzoekDigitalisation abstract
'Datamanagement in asielprocedures' (juni 2021)  

Publicatie: Januari 2022
Vergelijking van Nederlands beleid met het beleid van andere EU-lidstaten voor gegevensbeheer in verschillende fasen van de asielprocedure in Nederland, en de belangrijkste trends. Ook aandacht voor verbeteringen in de procedures voor het uitwisselen van gegevens tussen Nederlandse asielautoriteiten en andere partijen.

Titel: ‘Skills mobility partnerships: exploring innovative approached to labour migration to the EU
Thema´s: Reguliere migratie, arbeidsmigratie, innovatie
Soort: EMN Inform
Publicatie: Januari 2022
Samenwerking tussen EU-lidstaten en landen van buiten de EU voor de ontwikkeling van vaardigheden in verband met arbeidsmigratie.

Titel: ‘Mapping of mental health services for refugees and migrants’
Thema´s: Reguliere migratie, vluchtelingen, (geestelijke) gezondheidszorg
Soort: EMN Inform
Publicatie: Januari 2022
Beleid en aanpak voor de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen en migranten. In kaart wordt gebracht per lidstaat of en hoe migranten toegang hebben tot zorg.

Titel: ‘Bilateral readmission agreements: inventory, characteristics and effectiveness’
Thema´s: Terugkeer, internationale relaties
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februari 2022
Actueel overzicht van de bilaterale terugkeerregelingen van EU-lidstaten voor het verkrijgen van inzicht in hoe bilaterale terugkeerregelingen vrijwillige en gedwongen terugkeer beïnvloeden.

Titel: ‘Innovation in Migration: digitalisation and artificial intelligence’
Thema’s: Innovatie, AI, digitalisering
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februari 2022
Hoe passen EU-lidstaten digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI/Artificial Intelligence) toe in migratieprocessen, wat zijn de belangrijkste innovaties?

Titel: ‘Sanctions system applied to applicants for international protection who breach the rules of the accommodation centres as well as to seriously violent behaviour’
Thema´s: Reguliere migratie, integratie
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februari 2022
Inventarisatie van sanctiesystemen van EU-lidstaten voor asielzoekers die de regels van opvangcentra overtreden.

Titel: ‘Preventing misuse (pre-arrival) and ensuring compliance (post-arrival) in legal migration for study and work purposes’
Thema´s: Reguliere migratie, mensensmokkel, verblijfsvergunning
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februari 2022
Overzicht van nationale maatregelen tegen misbruik van reguliere migratiekanalen in EU-lidstaten. Beleid en juridische praktijk van lidstaten om dit aan te pakken, zowel bij het beoordelen van een aanvraag als na vergunningverlening.

Titel: ‘Attracting and retaining international researchers in the EU’
Thema´s: Reguliere migratie, economische migratie
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februari 2022
Hoe trekken lidstaten internationale onderzoekers aan en behouden ze deze? Overzicht van het beleid van EU-lidstaten.

Campagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, Myanmar. | Foto: Shutterstock, 2015
Campagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, Myanmar. | Foto: Shutterstock, 2015

Titel: ‘Measures to support transition to adulthood for unaccompanied minors’
Thema´s: Integratie, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februari 2022
Hoe gaan de lidstaten om met de overgang naar volwassenheid van niet-begeleide minderjarigen? Overzicht van het beleid, de structuren en systemen die niet-begeleide minderjarigen ondersteunen als ze volwassen worden.

Titel: ‘Detection, identification and protection of victims of trafficking in human beings’
Thema´s: Irreguliere migratie, mensenhandel
Soort: EMN Study
Publicatie: Maart 2022
Hoe worden potentiële slachtoffers van mensenhandel gevonden, geïdentificeerd en beschermd in EU-lidstaten?

Titel: 'Langdurig irregulier verblijvende migranten in EU-lidstaten, de situatie in Nederland vergeleken met andere EU-lidstaten'
Thema's: Irreguliere migratie, asiel
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het EMN-onderzoek 'Langdurig irregulier verblijvende migranten in Europa' (augustus 2021) 
Publicatie: Maart 2022

EU-lidstaten gaan verschillend om met irreguliere migranten. Welke maatregelen zetten lidstaten in om langdurig irregulier verblijf te beëindigen? Welke rechten hebben irreguliere migranten en tot welke publieke voorzieningen hebben ze toegang? Wat is de rol van steden in het omgaan met deze groep? 

Titel: ‘Lawful secondary movements of beneficiaries of international protection’
Thema´s: Reguliere migratie, internationale bescherming
Soort: EMN Inform
Publicatie: Maart 2022
Welke mogelijkheden hebben migranten die internationale bescherming hebben om zich te vestigen in een andere lidstaat, en wat zijn hun motieven hiervoor?

Titel: ‘Return: incentives and motives for decision-making on voluntary return from EU Member States’
Thema´s: Irreguliere migratie, terugkeer
Soort: EMN Inform
Publicatie: Maart 2022
Wat stimuleert en motiveert vrijwillige terugkeer van migranten naar herkomstlanden? Analyse van de stimulansen en motivaties, met een overzicht van ondersteunende maatregelen voor teruggekeerde migranten.

Titel: ‘Integration of migrant women in the EU Member States’
Thema´s: Integratie, vrouwelijke migranten
Soort: EMN Study
Publicatie: Maart 2022
Integratiemaatregelen in EU-lidstaten specifiek voor vrouwelijke migranten (eerste en tweede generatie) uit landen van buiten de EU.

EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende leden: Georgië, Moldavië)
EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende leden: Georgië, Moldavië)